Radahr

partner op onze radahr — kenze

Om op elk moment, over elke vorm van expertise te beschikken is niet altijd haalbaar. Daarom laten we ons bij Radahr voor een aantal zaken graag assisteren. De visie, analyse van het platform en alles wat daarmee gepaard gaat, zijn allemaal van eigen makelij. Voor tech en engineering ging Radahr een partnership aan met Kenze.

Kenze is een Belgisch bedrijf dat enterprise software ontwikkelt op maat van de klant, en neemt het bouwen van Radahr 2.0 voor haar rekening.

David Stroobants, mede-zaakvoeder bij Kenze, ziet in Radahr een disruptief HR tech platform dat bedrijven die werknemers zoeken enerzijds, en rekruteringsmerken en -kanalen anderzijds, met elkaar in contact brengt. Radahr is uniek omdat kandidaten niet langer te maken krijgen met dubbele voorstellingen. Bijkomend krijgen alle betrokken partijen inzichten in alle lopende processen. Voor Radahr neemt David de rol van functionele analyst op.

David Stroobants, mede-zaakvoerder bij Kenze

Verschil moet er zijn

Een mooi, green field project. Iets onbestaand opbouwen is vaak leuker dan iets bestaand uitbreiden. De keuze om met Radahr samen te werken was dan ook snel gemaakt, aldus David.

Radahr is in dat opzicht echter wel een geval apart. De 2.0 versie wordt namelijk proefondervindelijk ontwikkeld. Radahr 2.0 omvat een waaier aan extreem krachtige functionaliteiten. Deze tweede versie is het resultaat van maar liefst drie jaar onderzoek. Evenveel jaren leren, meten en bijsturen. Radahr heeft talloze bedrijven, professionele recruiters én kandidaten bevraagd, om van daaruit te optimaliseren.

Net omwille van het feit dat de omschakeling naar Radahr 2.0 zodanig drastisch is, vereist het platform een nieuwe tech stack. Een volledig ander systeem, met eigen architectuur en bijhorende infrastructuur.

Radahr is ook geen typische line of business toepassing. Dit product wordt ontwikkeld naar de buitenwereld. Dat maakt het zo leuk. Aldus Stefan Alaerts, software architect.

Radahr 2.0 werd initieel door een andere partij ontwikkeld. Dat liep niet vlot. Zo moest Radahr op zoek naar nieuwe expertise.

Stroobants «Met Kenze hebben we meerdere klanten die naar ons komen, nadat ze bij een andere software ontwikkelaar een slechte ervaring hebben opgedaan. Nu is het niet zo dat wij het per se veel beter doen dan anderen, maar we doen het wel anders.»

Alaerts «Ik kan zeker en vast sympathie opbrengen voor de vorige ontwikkelaars. Het is echt niet evident om een idee dat zodanig uitgebreid is, concreet te vertalen naar software. Met Kenze hanteren we geen “extra laag”. De functionele analyst en architect staan rechtstreeks in contact met de klant. Hiermee vermijden we heel wat spraakverwarring.»

Stefan Alaerts, software architect bij Kenze

Stroobants «Het voordeel voor Radahr is dat er geen escalatie-niveau is. Ik kan geen spreekwoordelijke paraplu opentrekken, en ik kan me nergens achter verschuilen. Als mede-zaakvoerder betekent dat simpelweg; mijn kop rolt indien het fout zou gaan. Nu, de band met Franky Anciaux (Radahr CEO, n.v.d.r.) en het Radahr team is zeer goed, en dat is voor ons toch ook bepalend.»

Solide fundering

Om iets op te bouwen, of het nu om een gebouw of om code gaat, moet de basis stevig zijn. Alles staat of valt bij de geschikte fundering. In het geval van code, wordt hierbij doorgaans beroep gedaan op een software architect.

Alaerts «De invulling van de rol van software architect is bij Kenze ietwat afwijkend van de standaard invulling. Mijn werk bestaat er voornamelijk uit om ervoor te zorgen dat wat er gebouwd wordt, zo goed mogelijk wordt gebouwd, met oog op aanpasbaarheid. Het is onze taak om de verdere roadmap te faciliteren. Daarbij is het bewaren van de balans tussen het hier en nu en de toekomst geen sinecure. De twee sleutelwoorden zijn, wat mij betreft: pragmatisme en ownership. De klant moet helemaal mee in het bad getrokken worden.»

Stroobants «Daarnaast is de software architect ook verantwoordelijk voor het aansturen van het team, code reviews, en code testen. De architecten bij Kenze duiken ook functioneel helemaal mee in de projecten.»

Alaerts «Je ziet in de sector een trend waarbij architecten alsmaar “menselijker” worden. Architecten die niet langer vanuit een zogenaamde ivoren toren werken, maar heel dicht bij de klant staan. Daar zetten we al lang, hard op in en dat is een van onze troeven.»

De mensen achter human resources technologie

Stroobants «Ik heb ondertussen zo’n vijf jaar ervaring in HR tech. In het verleden heb ik gewerkt als consultant voor een uitzendbureau. Handig, want dat maakt dat ik de terminologie en concepten goed beheers. Verder hebben we met Kenze ook gebouwd aan andere HR tech toepassingen zoals: Kazi, Donus, Protime en Teamoo. Bij human resources technologie heerst er ook een grotere diversiteit ten opzichte van andere technologieën.»

Het toppunt van integraties

Alaerts «Die diversiteit uit zich als een vorm van versnippering, en dat maakt de API (application programming interface, n.v.d.r.) zo belangrijk. Het mooie aan het platform vind ik dat, mede dankzij een groot aantal integraties, de eindklant bij Radahr altijd centraal blijft staan.»

Radahr doet er alles aan om zichzelf in staat te stellen zo goed mogelijk te kunnen integreren, en geïntegreerd te worden. Onder het motto, de toekomst van innovatie is integratie. Geïnteresseerd in Radahr partnerships? Klik hier om contact op te nemen.

Stroobants «Bij de lancering van Radahr 2.0 zullen reeds een aantal integraties beschikbaar zijn. Daarna zal Radahr met een groot aantal bijkomende diensten en producten integreren. Dergelijk project heb ik nog niet vaak meegemaakt. Radahr is echt het toppunt wat integraties betreft. Het aantal mogelijke integraties grenst aan het extreme. Dat maakt inschattingen maken wel moeilijker. Je bent namelijk vaker afhankelijk van een andere partij en dat moet goed opgevolgd worden.»

Data is goud

Stroobants «Er zit enorm veel data in Radahr. Naarmate bedrijven Radahr gebruiken ontstaat er ook alsmaar meer data die diezelfde bedrijven dan weer kunnen gebruiken. Dat betekent dat we hard inzetten op rapportering en dashboards. Daarbij is de uitdaging vaak om duidelijk te maken wat de data echt betekent voor een bedrijf.»

Alaerts «Radahr heeft zodanig veel raakvlakken in het ecosysteem. Dat maakt dat de geanonimiseerde data die hierdoor tot stand komt, echt een goudmijn vormt.»

Respect voor het individu

Alaerts «Wat betreft de data in het Radahr platform, en zeker die van de kandidaten, hier passen we alle vormen van encryptie toe die Microsoft Azure aanbiedt. Zo gebruiken we onder meer personal data protection van Azure. Ook wij als ontwikkelaars kunnen niet aan persoonsgegevens.»

Azure is het cloud platform van Microsoft, waar ook Radahr op draait. Microsoft investeert sinds 2017 jaarlijks één miljard dollar in cyber security. Omdat privacy (GDPR) voor Radahr van primordiaal belang is, heeft dit de keuze mee bepaald.

Geert Schreyers, Senior .NET Developer bij Kenze

Het is ingewikkeld

Het Radahr platform is een huzarenstukje. Zoveel is ondertussen duidelijk. Eerder al beschreven als zijnde: de grootste uitdaging ooit.

Alaerts «Radahr maakt gebruik van zogenaamde micro services. Dat betekent dat we uitdagingen en functionaliteiten opsplitsen in aparte domeinen. Elk domein is een individuele dienst an sich. Voordeel is dat dit een geïsoleerde aanpak vereist hetgeen de overzichtelijkheid enorm ten goede komt.»

Je mag geen veronderstellingen maken. De klant ook niet.

Stroobants «Radahr zit zo bomvol met ideeën en potentieel dat het een uitdaging is om dit gestructureerd te krijgen. Visionairen helpen met structuur te krijgen en te concretiseren is iets wat ik zelf heel tof vind. Bij dit soort zaken mag je echter nooit veronderstellingen maken. De klant trouwens ook niet. Soms zijn zaken die schijnbaar eenvoudig zijn, of visueel geen verschil maken net de zaken die achterliggend een enorme complexiteit teweeg brengen. We gaan door tot op het punt dat alles ondubbelzinnig is.»

Alaerts «Radahr’s technologische complexiteit wordt grotendeels bepaald door de enorme reikwijdte van de functionaliteiten. De deelaspecten — micro services — zijn afzonderlijk relatief eenvoudig. Alle zaken aan elkaar hangen daarentegen, dat is een uitdaging.»

Van die technologische complexiteit merken de klanten niets. De interface van Radahr 2.0 is modern, duidelijk en staat volledig in het teken van gebruiksgemak.

Stroobants «Vaak is het zo dat de zogenaamde edge cases worden genegeerd. In een (web)app is alles rozengeur en maneschijn tot op het punt dat er iets gebeurt waarop initieel niet werd geanticipeerd. Dat zijn dan de zaken die enorm veel tijd in beslag nemen. Wij wijken af van die happy paths om zo doelbewust de edge cases er op voorhand uit te halen.»

Toekomst

Stroobants «Wanneer Radahr 2.0 succesvol lanceert deze zomer, dan zetten we het project op onze persoonlijke wall of fame. Het is een bijzonder mooi project. Een waar ik echt trots op ben. Radahr is niet de makkelijkste klant om voor te werken, maar wel een hele toffe. Ik zou direct tekenen voor meer klanten zoals Radahr.»

Alaerts «Corona heeft het er niet makkelijker op gemaakt. Developers kunnen weliswaar thuiswerken maar vaak zit je met versnipperde dagen. Mensen met kinderen passen vaak noodgedwongen hun ritme aan. Zomaar eventjes een vergadering beleggen wordt moeilijker. Heel het team staat ook onder heel wat druk. De deadlines zijn zeer scherp. Desondanks is de appreciate van de klant voelbaar. Dat zorgt voelbaar voor motivatie.»

Het Kenze kantoor is vrij leeg onderhevig aan thuiswerk.

Twee punt gul

Radahr 2.0 komt eraan. Een drastische en significante verbetering. Rijkelijk voorzien met tonnen nieuwe krachtige functionaliteiten. We verwelkomen klanten, exclusief, tien per tien. Wees de HR pionier die we nodig hebben vandaag. Maak het verschil. Word de eerste om recruiting twee punt gul te ervaren. Pre-registreer vandaag nog.

Geïnteresseerd in Radahr partnerships? Klik hier om contact op te nemen.