Radahr

futuristische functionaliteiten — rapportering

Een van de grootste wijzigingen in Radahr 2.0 is de rapporteringsmodule. Waarom? Simpel gezegd; meten is weten. Echter, in een business waar de mens zodanig centraal staat, zijn heldere, cijfermatige inzichten uitdrukken niet per se voor de hand liggend. Er zijn ook zo veel zaken en nuances om rekening mee te houden. Toch, wordt een breed spectrum aan inzichten in Radahr 2.0 mooi en bevattelijk gevisualiseerd.

Inzicht in zicht

Kandidaten

Radahr zet talent centraal. De inzichten die kunnen worden opgebouwd omtrent kandidaten zijn velerlei. Het spreekt voor zich dat er om te beginnen een beeld kan gevormd worden over alle kandidaten waarmee men als bedrijf mee in aanraking komt. Hierop kan dan worden ingezoomd om zo de opsplitsing te zien tussen voorstellingen op een vacature enerzijds, en spontane sollicitaties anderzijds. Op basis daarvan kunnen dan meer gedetailleerde inzichten worden opgebouwd. Hoeveel kandidaten bevinden zich momenteel in de sollicitatieprocedure? Hoeveel zijn er aangeworven, of afgewezen? Hoe groot is de wervingsreserve? Al deze inzichten verschijnen in een oogwenk op het scherm. Diezelfde inzichten kunnen zowel globaal geraadpleegd worden, als opgesplitst per rekruteringskanaal individueel. De efficiëntie-score die hiermee gepaard gaat, is een heuse openbaring.

Doorlooptijd

Een employer brand pijler, die momenteel erg ondergewaardeerd is, is de zogenaamde doorlooptijd. Hoe lang duurt het rekruteringsproces? Gaande van eerste contactname tot onboarding. Een verwachting die zelden wordt ingelost bij kandidaten. Heldere communicatie vanuit het bedrijf ten opzichte van kandidaten, met daarin een overzicht van de procedure en de daaraan gekoppelde doorlooptijd is een must. Tegenwoordig ook alsmaar bepalender bij de keuze van talent om al dan niet verder te gaan met het bedrijf in kwestie.

Een employer brand is niet beperkt tot wat je ziet. Blitse filmpjes bijvoorbeeld zijn zeker en vast een meerwaarde, maar daar stopt het niet bij. Een employer brand omvat ook de ervaring. Hoe het voelt om met een employer om te gaan, is evenzeer bepalend voor diens brand.

Wanneer kandidaten, gecharmeerd door een employer brand, beslissen om te solliciteren, komt de kat op de koord. Er is maar een klein venster waarin bedrijven zich tegelijk moeten bewijzen, en open kaart moeten spelen. De inzichten omtrent de doorlooptijd die Radahr 2.0 openbaart en helpt om te communiceren, zijn cruciaal.

Vacatures

Naast globale inzichten in talenten, kunnen inzichten ook opgebouwd worden, vertrekkend vanuit het oogpunt van zowel één specifieke vacature, als alle vacatures gecombineerd. Omdat vacatures in Radahr berusten op de zogenaamde functieprofielen, ontstaan er unieke inzichten die ver voorbijgaan aan een vacature. Een bijzonder waardevol inzicht is hoe verschillende rekruteringskanalen en partners zich verhouden in efficiëntie ten opzichte van elkaar, voor een bepaald functieprofiel.

Actuele inzichten

Elk inzicht, nodig om de vinger aan de pols te kunnen houden, in een oogopslag. Het aantal functieprofielen, vacatures, genomen beslissingen, kandidaten, wervingsreserve, reactiesnelheid… Om er maar enkele te noemen. Altijd en overal binnen handbereik.

Buikgevoel becijferd

De nieuwe rapporteringsmodule toont niet alleen (veel) meer data dan voorheen, de analytische diepgang is ook enorm toegenomen. Hiermee wil Radahr klanten in staat stellen om naast de efficiëntie van de eigen HR-werking, ook die van de partners waarmee ze werken in kaart te brengen.

Een analytisch inzicht is maar zo waardevol als dat het praktisch is en mensen in staat stelt ermee aan de slag te gaan. Met de rapporteringsmodule van Radahr kunnen bedrijven heel concrete stappen zetten om de interne- en externe werking van human resources, blijvend te verbeteren.

Twee punt gul

Radahr 2.0 komt eraan. Een drastische en significante verbetering. Rijkelijk voorzien met tonnen nieuwe krachtige functionaliteiten. We verwelkomen klanten, exclusief, tien per tien. Wees de HR pionier die we nodig hebben vandaag. Maak het verschil. Word de eerste om recruiting twee punt gul te ervaren. Pre-registreer vandaag nog.

Geïnteresseerd in Radahr partnerships? Klik hier om contact op te nemen.